Norlandia Kartano

 

Norlandia Kartano on yksi Sundsbergin alueen Norlandia päiväkodeista. Päiväkodin tilat mahdollistavat monipuoliset lähtökohdat lapsen leikille ja toiminnalle. Liikumme ja retkeilemme lähiympäristössä, kuten metsissä, puistoissa ja nurmialueilla, laajentaen lapsen oppimisympäristöä. Laadukas varhaiskasvatus on Kartanossa aitoa ja aktiivista läsnäoloa, herkkyyttä lapsen tunteille ja ajatuksille.

 

Toiminta pohjautuu lapsen hyvinvoinnin edistämiseen sekä yhteistyöhön vanhempien kanssa kasvatuskumppanuuden hengessä. Avoin vuorovaikutus lapsen tulo- ja lähtötilanteissa on perusta luottamukselliselle kasvatuskumppanuudelle. Kiintymyssuhteen muodostumisen tärkeys lapsen päivähoidon aloituksessa turvataan kotikäynnillä sekä tutustumisjaksolla ennen lapsen päivähoidon aloitusta. Käytössämme on Kidplan-digisovellus, jonka kautta vanhemmat saavat tietoa lapsensa päivästä kuvin sekä viestein. Tärkeänä pidämme turvallisuutta, monipuolisia aktiviteettejä, kodinomaisuutta, mahdollisuutta läheisyyteen ja syliin, sekä retkiä luonnon helmassa. Alueemme tarjoaakin monipuoliset mahdollisuudet tutkia luonnon kiertokulkua ja vuodenaikojen vaihteluja.

 

Panostamme Kartanossa pienryhmätoimintaan. Omassa pienryhmässä lapsella on turvallista tutkia, kokeilla, ihmetellä ja oivaltaa. Positiiviset ja kannustavat varhaiskasvattajat tukevat lapsen myötätunnon, innostuneisuuden ja osallisuuden kehittymistä. Pidämme tärkeänä myös sitä, että Kartanon jokainen kasvattaja ja lapsi oppii tuntemaan toisensa, jotta lapsella olisi turvallinen olo aamulla päiväkotiin tullessa ja illalla heipat sanottaessa.

 

Toteutamme Kartanossa Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatusuunnitelmaa Norlandian arvoihin perustuen pedagogisesti ja laadukkaasti.

 

Kartanon lisäksi Sundsbergin alueella on myös kaksi muuta Norlandia Päiväkotia. Alueen kolme päiväkotia tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään mm. avustaen toisiaan, järjestäen yhteistä päivähoitoa päivystysaikana sekä toimien yhteisissä tapahtumissa. Päiväkodit ja niiden henkilökunta kokevat vahvuudeksi, että alueella on saman yrityksen päiväkoteja vierekkäin.

 

Kartanossa toimii kerran viikossa Kirkkonummen musiikkiopiston muskari.

Päiväkotimme on avoinna ma-pe klo 7-17. Mikäli tarvitsette hoitoa 6-18, olkaa yhteydessä päiväkodin johtajaan.